Zápis dětí

26. 02. 2018

Zápis dětí

Zápis dětí do mateřské školy v Lošticích
se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018 v době od 7,30 hod. do 16,00 hod.
v budově mateřské školy Loštice, Trávník 595.
Zapisují se také děti, které ve školním roce 2018 - 2019
dovrší věk 3 roky, tzn. i děti, které nastoupí případně až ve 2. pololetí.
Při zápisu je nutno předložit rodný list a doklad o povinném očkování dítěte

Novinky - výpis všech