„Putování za podzimními skřítky“

Dne 25. září 2018 se uskutečnil v Duhové školce projekt s prvky environmentální výchovy, do kterého se zapojili rodiče se svými dětmi. Cílem projektu bylo podpořit úzkou spolupráci školy s rodinou a rozvíjet kladný vztah k živé i neživé přírodě. Formou prožitku se děti blíže seznámily s vybranými stromy na školní zahradě a jejich plody. Děti plnily úkoly na stanovištích v doprovodu rodiče a zaznamenávaly si úspěchy pomocí razítek na startovní kartičku. Vyvrcholením putování byla podzimní hostina, kterou nám pomohli připravit rodiče dětí.

Projekt si připravily uč. P. Grygarová a K. Štyksová.