Akce na červen 2021

  • 1. 6. – oslava Dne dětí na školní zahradě – všechny děti
  • 2. 6. – závěrečné kolektivní fotografování všech dětí
  • 3. 6. – výtvarná akce na koupališti – děti ze 4. třídy
  • 9. 6. – školní výlet do ZOO Olomouc – děti z 3. a 4. třídy
  • 14. 6. – 18. 6. – hledání indiánského pokladu – přesné termíny budou zveřejněny
  • 23. 6. – rozloučení s předškoláky, stužkování - podrobnosti budou zveřejněny
  • 23. a 24. 6. – akce „Papír za papír“ – sběr papíru
  • Návštěva hasičské zbrojnice, ukázka hasičské výzbroje a výstroje – termín bude ještě upřesněn – všechny děti