Akce na červen 2018

  • 2. 6. – vítání občánků na městské radnici
  • 4. 6. – divadelní představení „O dvou tovaryších“ – hrají žáci dramatického kroužku ZUŠ Loštice – všechny děti
  • 15. 6. – plavecký výcvik – poslední lekce
  • 21. 6. – rozloučení s předškoláky – vycházka nad město Loštice, opékání špekáčků, program pro předškolní děti
  • 23. 6. – vystoupení mateřinek na Slavnostech hudby a tvarůžků
  • Indiánský týden + hledání pokladu – termín bude upřesněn – jednotlivé třídy
  • Beseda s hasiči – termín bude upřesněn
  • Exkurze na farmě – termín bude upřesněn
  • Ukázka výcviku služebních psů Policie ČR – termín bude upřesněn