Akce na duben 2018

  • 4. 4. – návštěva výstavy v Památníku A. Kašpara – „Hrátky se zvířátky“ – děti z 3. a 4. třídy
  • 5. 4. – návštěva výstavy v Památníku A. Kašpara – „Hrátky se zvířátky“ – děti z 2. třídy
  • 12. 4. – celoškolský projekt „Den země“ na školní zahradě pro všechny děti
  • 13. 4. – „Otvírání studánek“ – vycházky do přírody, čistění studánek – děti z 3. a 4. třídy
  • 16. 4. – „Ostrov odpadků“ – výchovný program s ekologickým zaměřením – všechny děti
  • 18. 4. – fotografování předškolních dětí na závěrečné tablo
  • 28. 4. – „Zlatá lyra“ – vystupování dětí z pěveckého sboru na přehlídce MŠ v Šumperku