Akce na říjen 2021

  • 5. 10. – celoškolská akce – ukázky zvířat ze záchranné stanice Pateřín – čerpáno ze Šablon lll
  • 13. 10. – fotografování dětí na vánoční sadu
  • 15. 10. – divadelní představení „O zlobivé notě“ – všechny děti
  • 18. 10. – 22. 10. – celoškolský projekt „Dýňování“ – vyřezávání dýní ve spolupráci s rodiči