Přehled plánovaných akcí ve školním roce 2020 - 2021

Září, říjen
· Slavnostní zahájení školního roku
· Podzimní výlet do Javoříčských jeskyní
· Vycházky do lesa s ekologickým zaměřením
· Seznamování s pravidly chování na dopravním hřišti
· Podzimník a jeho pomocníci – celoškolský projekt
· Návštěva podzimní výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Listopad
· Drakiáda
· Dýňování – celoškolský projekt
· Vítání zimy Martinskou jízdou – celoškolský projekt

Prosinec
· Mikulášská nadílka
· Rozsvěcování vánočního stromečku před vchodem do budovy MŠ
· Návštěva betlémů - v římskokatolickém kostele, u místního řezbáře J. Beneše, v Památníku A. Kašpara
· Vánoční besídky pro rodiče s programem
· Vánoční dílny s rodiči
· Vánoční dílny v Muzeu Olomouckých tvarůžků, v Památníku A. Kašpara, s pracovnicemi Spolku ručních řemesel
· Vánoční nadílky u stromečku ve třídě
· Vánoce se starými tradicemi (besídky u stromečku, zpěv koled, lidové zvyky)
· Vystoupení dětí pro obyvatele pensionu s vánočním programem
· Návštěva vánoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)


Leden, únor
· Vycházka ke krmelci
· Beseda s myslivcem
· Zimní olympiáda, hry na sněhu
· Sáňkování, jízda na bobech
· Masopust, rej masek, karnevalový průvod


Březen
· Vynášení Morény, vítání jara – celoškolský projekt
· Mateřinka - vystoupení dětí na přehlídce mateřských škol v Zábřehu
· Návštěva Městské knihovny - besedy o knize
· Ekologická vycházka do lesa „Otvírání studánky“
· Úklid okolí MŠ


Duben
· Návštěva líhně, beseda s rybářem
· Návštěva velikonoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu
· Otevírání dopravního hřiště – jízda na dopravních prostředcích
· Zlatá lyra - vystoupení pěveckého sboru Sedmikrásky na přehlídce dětských pěveckých sborů v Šumperku
· Zahájení plaveckého výcviku (duben – červen)
· Pálení čarodějnic – celoškolský projekt
· Návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ


Květen, červen
· Výchovný koncert v ZUŠ
· Ukázka baletního a dramatického kroužku
· Přání maminkám – oslava Dne matek
· Průzkum hudebnosti dětí v MŠ učiteli ZUŠ
· Vycházka do Žádlovic – prohlídka stájí, jízda na koních
· Školní výlet pro děti z 3. a 4. odd.
· Exkurze na farmě
· Letní olympiáda
· Besedy (s policisty, požárníky, záchranáři)
· Oslava Dne dětí za účasti rodičů (skákací hrad, pasování předškoláků, sportovní hry a soutěže, atd.)
· Oslava Dne dětí – divadlo, zmrzlina
· Indiánský týden, vycházky do lesa, hledání pokladu
· Rozloučení předškoláků s MŠ, vycházka nad Loštice, stužkování, táborák

Jedenkrát měsíčně budeme zařazovat divadelní představení pro děti.

Seznam akcí bude v průběhu roku doplňován a upřesňován podle potřeby.
S plánovanými akcemi budou rodiče pravidelně seznamováni na začátku nového měsíce prostřednictvím hlavní nástěnky ve vstupním prostoru a na internetových stránkách mateřské školy.

Všechny naplánované akce budou realizované na základě aktuální epidemiologické situace v našem okrese.