Placení školného

04. 02. 2018

Placení školnéhoměsíci únoru je termín vybírání úplaty za předškolní vzdělávání stanoven  na 15. a 16. února (čtvrtek, pátek) v době
od 7,00 hod. do 15,00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.
Prosíme o dodržení termínu platby!!!

Novinky - výpis všech