V úterý 1. 10. 2019 proběhla na školní zahradě akce pro všechny děti nazvaná „Podzimník a jeho kamarádi“, který si připravila a s dětmi zrealizovala p. uč. Jana Figurová. Cílem celoškolského projektu bylo přiblížit dětem hlavní znaky podzimní přírody a pochopit některé opakující se přírodní zákonitosti. Děti byly hravou formou vedeny k vytváření kladného vztahu k živé a neživé přírodě.

Náplní tohoto projektu bylo seznámení s podzimní přírodou pomocí obrazového materiálu, spojené s taneční diskotékou, plněním zadaných úkolů a získáváním informací o tom, jak se zvířátka chystají na zimu.