Poklad Pana Podzima

V pátek 22. 9. proběhla na školní zahradě akce pro děti nazvaná „Poklad pana Podzima“, který si připravila a s dětmi zrealizovala p. uč. Jana Figurová. Cílem celoškolského projektu bylo přiblížit dětem hlavní znaky podzimní přírody a pochopit některé opakující se přírodní zákonitosti. Děti byly hravou formou vedeny k vytváření kladného vztahu k živé a neživé přírodě.

Náplní tohoto projektu bylo zdolávání různých překážek na jednotlivých stanovištích, spojené s podzimní tematikou, taneční diskotékou a získáváním informací o tom, jak se zvířátka chystají na zimu.

Na závěr čekalo na děti hledání pokladu s Panem Podzimem.