V pondělí 11. 11. 2019 se uskutečnil na školní zahradě celoškolský projekt „Vítání zimy svatomartinskou jízdou“, který si připravily a s dětmi zrealizovaly p. učitelky K. Veselá a H. Kramplová. Cílem projektu bylo vytváření citového vztahu k okolní přírodě a jejím proměnám v různých ročních obdobích a výchova děti k udržování lidových tradic.

V úvodu děti z jednotlivých tříd přivítaly zimní vločku a svatého Martina naučenými básničkami a písničkami o svatém Martinovi a popovídali si s nimi o změnách v zimní přírodě. Společným průvodem děti za doprovodu kytary a zpěvu obešly školní zahradu, kterou kouzelným zaklínadlem připravily k zimnímu spánku.