Vítání zimy

V pátek 10. 11. se uskutečnil na školní zahradě celoškolský projekt „Vítání zimy“, který si připravila a zrealizovala p. uč. J. Králíková. Cílem projektu bylo vytváření citového vztahu k okolní přírodě a jejím proměnám v různých ročních obdobích a výchova děti k udržování lidových tradic.
Projektu předcházela výroba stromových skřítků v jednotlivých třídách a zdobení stromů.
V den projektu děti přivítaly svatého Martina písní s kytarovým doprovodem a děvčata z 3. třídy zatancovala zimní tanečky. Potom byla pro děti připravena stanoviště, kde děti plnily různé úkoly. Na závěr si všechny děti zatancovaly taneček „Mrazíci“ na hudbu z CD I. Rybářové.