Akce na červen 2022

  • 1. 6. – oslavy Dne dětí na školní zahradě – dopolední program, odpolední program s rodiči
  • 2. 6. – vystoupení dětí z tanečního kroužku na akci „Obec roku“
  • 3. 6. – Hudební hádanky z Večerníčků – hudební program pro všechny děti
  • 7. 6. – školní výlet pro děti z 3. a 4. třídy
  • 8. 6. – divadelní představení „Prasátko Artur“ – všechny děti
  • 15. 6. – školní výlet – děti z 1. a 2. třídy
  • 21. 6. – Den policie ČR v Mohelnici – pouze nejstraší předškolní děti (třída Koťat + část třídy z Myšek)
  • 23. 6. – beseda s hasiči – všechny děti
  • 23. 6. – slavnostní rozloučení s předškoláky – odpolední program na školní zahradě za přítomnosti rodičů
  • 25. 6. – vystoupení dětí z tanečního kroužku na Tvarůžkových slavnostech