Dýňování

V pátek 25. 10. 2019 se uskutečnil na školní zahradě celoškolský projekt „Dýňování“. Program na  tuto akci si pro děti připravily paní učitelky Jana Figurová a Hana Burešová. Cílem projektu bylo seznámit děti se skutečností, proč vyřezáváme a rozsvěcujeme dýně ve spojení s Halloweenem a dušičkami. Děti měli možnost plnit různé úkoly na jednotlivých stanovištích.
Po dobu celého týdne děti nosily do mateřské školy vyřezané dýně, které byly vystaveny před vchodem do mateřské školy a pravidelně zapalovány. Celkem se sešlo asi 50 krásně vyřezaných dýní. Všechny děti byly po zásluze oceněny za originálně vyřezané dítě.
Všem aktivním rodičům moc děkujeme za spolupráci na tomto projektu!!!