Přehled plánovaných akcí ve školním roce 2021 - 2022

Září, říjen
·        Slavnostní zahájení školního roku
·        Podzimní výlet do Jiříkova do Pradědovy galerie u Halouzků
·        Vycházky do lesa s ekologickým zaměřením
·        Seznamování s pravidly chování na dopravním hřišti  
·        Podzimník a jeho pomocníci – celoškolský projekt
·        Návštěva podzimní výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)
                  
Listopad
·        Drakiáda
·        Zdravá 5 – výchovný program o zdravém stravování
·        Dýňování – celoškolský projekt
·        Vítání zimy Martinskou jízdou – celoškolský projekt

Prosinec                                           
·        Mikulášská nadílka
·        Rozsvěcování vánočního stromečku před vchodem do budovy MŠ
·        Návštěva betlémů           - v římskokatolickém kostele, u místního řezbáře J. Beneše, v Památníku A. Kašpara          
·        Vánoční besídky pro rodiče s programem
·        Vánoční dílny s rodiči
·        Vánoční dílny v Muzeu Olomouckých tvarůžků, v Památníku A. Kašpara, s pracovnicemi Spolku ručních řemesel
·        Vánoční nadílky u stromečku ve třídě
·        Vánoce se starými tradicemi (besídky u stromečku, zpěv koled, lidové zvyky)
·        Vystoupení dětí pro obyvatele pensionu s vánočním programem
·        Návštěva vánoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Leden, únor                                                                                    
·        Vycházka ke krmelci                             
·        Beseda s myslivcem                              
·        Zimní olympiáda, hry na sněhu
·        Sáňkování, jízda na bobech                               
·        Masopust, rej masek, karnevalový průvod

Březen
·        Vynášení Morény, vítání jara – celoškolský projekt
·        Mateřinka - vystoupení dětí na přehlídce mateřských škol v Zábřehu
·        Návštěva Městské knihovny - besedy o knize                                      
·        Ekologická vycházka do lesa „Otvírání studánky“
·        Úklid okolí MŠ   
    
Duben
·        Návštěva líhně, beseda s rybářem         
·        Návštěva velikonoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu                
·        Otevírání dopravního hřiště – jízda na dopravních prostředcích                     
·        Zlatá lyra - vystoupení pěveckého sboru Sedmikrásky na přehlídce dětských pěveckých sborů v Šumperku    
·        Zahájení plaveckého výcviku (duben – červen)
·        Pálení čarodějnic – celoškolský projekt
·        Návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ

Květen, červen                                
·        Výchovný koncert v ZUŠ
·        Ukázka baletního a dramatického kroužku                               
·        Přání maminkám – oslava Dne matek                                                  
·        Průzkum hudebnosti dětí v MŠ učiteli ZUŠ
·        Vycházka do Žádlovic – prohlídka stájí, jízda na koních         
·        Školní výlet pro děti z 3. a 4. odd.
·        Exkurze na farmě                                  
·        Letní olympiáda
·        Besedy (s policisty, požárníky, záchranáři)
·        Oslava Dne dětí za účasti rodičů (skákací hrad, pasování předškoláků, sportovní hry a soutěže, atd.)
·        Oslava Dne dětí – divadlo, zmrzlina
·        Indiánský týden, vycházky do lesa, hledání pokladu
·        Rozloučení předškoláků s MŠ, vycházka nad Loštice, stužkování, táborák
 

Jedenkrát měsíčně budeme zařazovat divadelní představení pro děti.
 
Seznam akcí bude v průběhu roku doplňován a upřesňován podle potřeby.

S plánovanými akcemi budou rodiče pravidelně seznamováni na začátku nového měsíce prostřednictvím hlavní nástěnky ve vstupním prostoru a na internetových stránkách mateřské školy.