Přehled plánovaných akcí ve školním roce 2023 - 2024

 Září, říjen
• Slavnostní zahájení školního roku
• Podzimní výlet do Doubravského dvora - děti z 3. a 4. třídy
• Podzimník a jeho pomocníci – celoškolský projekt
• Návštěva podzimní výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)
• Vycházky do lesa s ekologickým zaměřením
• Vzdělávací program s Lesy ČR
• Dýňování – celoškolský projekt
• Sázení stromu se spolkem STURM

Listopad
• Uspávání broučků – projektový den s kouzelníkem
• Drakiáda
• Zdravá 5 – výchovný program o zdravém stravování
• Beseda se zubařem
• Vítání zimy Martinskou jízdou – celoškolský projekt

Prosinec
• Rozsvěcování vánočního stromečku před vchodem do budovy MŠ Mikulášská nadílka
• Divadelní představení – loutkové divadlo
• Návštěva betlémů - v římskokatolickém kostele, u místního řezbáře J. Beneše, v Památníku A. Kašpara
• Vánoční besídky pro rodiče s programem
• Vánoční dílny s rodiči
• Vánoční jarmark pro veřejnost
• Vánoční dílny v Muzeu Olomouckých tvarůžků, v Památníku A. Kašpara, s pracovnicemi Spolku ručních řemesel – dle nabídky
• Vánoční nadílky u stromečku ve třídě
• Vystoupení dětí pro obyvatele penzionu s vánočním programem
• Vystoupení pěveckého sboru na akcích města
• Návštěva vánoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Leden, únor
• Vycházka ke krmelci

• Beseda s odborníkem o zvířatech v zimě
• Divadelní představení
• Hravá věda – děti z 3. a 4. třídy
• Zimní olympiáda, hry na sněhu
• Sáňkování, jízda na bobech
• Masopust, rej masek, karnevalový průvod
• Zahájení plaveckého výcviku

Březen
• Vynášení Moreny, vítání jara – celoškolský projekt
• Návštěva Městské knihovny - besedy o knize
• Ekologická vycházka do lesa „Otvírání studánky“
• Úklid okolí MŠ
• Návštěva velikonoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Duben
• Návštěva líhně, beseda s rybářem
• Otevírání dopravního hřiště – jízda na dopravních prostředcích
• Projektový den „Od cihličky k domečku“
• Pálení čarodějnic – celoškolský projekt
• Den země – celoškolský projekt
• Návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ

Květen, červen
• Výchovný koncert v ZUŠ
• Ukázka baletního a dramatického kroužku
• Přání maminkám – oslava Dne matek
• Průzkum hudebnosti dětí v MŠ učiteli ZUŠ
• Vycházka do Žádlovic – prohlídka stájí, jízda na koních
• Školní výlet pro děti z 1. 2. 3. a 4. třídy
• Exkurze na farmě
• Letní olympiáda
• Besedy (s policisty, požárníky, záchranáři)
• Oslava Dne dětí za účasti rodičů (skákací hrad, sportovní hry a soutěže, atd.)
• Oslava Dne dětí – dopolední program – divadlo, zmrzlina, taneční diskotéka
• Indiánský týden, hledání pokladu
• Rozloučení předškoláků s MŠ, stužkování – za účasti rodičovské veřejnosti

Podle situace a nabídky budeme zařazovat divadelní představení pro děti.

Seznam akcí bude v průběhu roku doplňován a upřesňován podle potřeby.
S plánovanými akcemi budou rodiče pravidelně seznamováni na začátku nového měsíce prostřednictvím hlavní nástěnky ve vstupním prostoru a na internetových stránkách mateřské školy.