Přehled plánovaných akcí ve školním roce 2022 - 2023

Září, říjen
· Slavnostní zahájení školního roku
· Podzimní výlet do Linhartic u Moravské Třebové - děti z 3. a 4. třídy
· Podzimník a jeho pomocníci – celoškolský projekt
· Návštěva podzimní výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)
· Návštěva ze Záchranné stanice v Pateříně – Šablony III.
· Vycházky do lesa s ekologickým zaměřením
· Dýňování – celoškolský projekt
· Podzimníkova cesta – akce pro děti pořádaná SRPŠ

 Listopad
· Drakiáda
· Zdravá 5 – výchovný program o zdravém stravování
· Od dřeva k loutce – divadelní představení (všechny děti) + praktická ukázka vyřezávání ze dřeva (3. a 4.třída) – Šablony III.
· Beseda se zubařem
· Vítání zimy Martinskou jízdou – celoškolský projekt

Prosinec
• Mikulášská nadílka
• Divadelní představení – loutkové divadlo
• Rozsvěcování vánočního stromečku před vchodem do budovy MŠ
• Návštěva betlémů - v římskokatolickém kostele, u místního řezbáře J. Beneše, v Památníku A. Kašpara
• Vánoční besídky pro rodiče s programem
• Vánoční dílny s rodiči
• Vánoční jarmark pro veřejnost
• Vánoční dílny v Muzeu Olomouckých tvarůžků, v Památníku A. Kašpara, s pracovnicemi Spolku ručních řemesel – dle nabídky
• Vánoční nadílky u stromečku ve třídě
• Vánoce se starými tradicemi (besídky u stromečku, zpěv koled, lidové zvyky)
• Vystoupení dětí pro obyvatele pensionu s vánočním programem
• Návštěva vánoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Leden, únor
• Vycházka ke krmelci
• Beseda s myslivcem
• Hravá věda – děti z 3. a 4. třídy
• Zimní olympiáda, hry na sněhu
• Sáňkování, jízda na bobech
• Masopust, rej masek, karnevalový průvod
• Zahájení plaveckého výcviku


Březen
• Vynášení Moreny, vítání jara – celoškolský projekt
• Mateřinka - vystoupení dětí na přehlídce mateřských škol v Zábřehu
• Návštěva Městské knihovny - besedy o knize
• Ekologická vycházka do lesa „Otvírání studánky“
• Úklid okolí MŠ

Duben
• Návštěva líhně, beseda s rybářem
• Návštěva velikonoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)
• Otevírání dopravního hřiště – jízda na dopravních prostředcích
• Zlatá lyra - vystoupení pěveckého sboru Sedmikrásky na přehlídce dětských pěveckých sborů v Šumperku
• Pálení čarodějnic – celoškolský projekt
• Den země – celoškolský projekt
• Návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ


Květen, červen
• Výchovný koncert v ZUŠ
• Ukázka baletního a dramatického kroužku
• Přání maminkám – oslava Dne matek
• Průzkum hudebnosti dětí v MŠ učiteli ZUŠ
• Vycházka do Žádlovic – prohlídka stájí, jízda na koních
• Školní výlet pro děti z 1. 2. 3. a 4. třídy
• Exkurze na farmě
• Letní olympiáda
• Besedy (s policisty, požárníky, záchranáři)
• Oslava Dne dětí za účasti rodičů (skákací hrad, sportovní hry a soutěže, atd.)
• Oslava Dne dětí – dopolední program – divadlo, zmrzlina, taneční diskotéka
• Indiánský týden, hledání pokladu
• Rozloučení předškoláků s MŠ, stužkování – za účasti rodičovské veřejnostiPodle situace a nabídky budeme zařazovat divadelní představení pro děti.


Seznam akcí bude v průběhu roku doplňován a upřesňován podle potřeby.
S plánovanými akcemi budou rodiče pravidelně seznamováni na začátku nového měsíce prostřednictvím hlavní nástěnky ve vstupním prostoru a na internetových stránkách mateřské školy.

Všechny naplánované akce budou realizované na základě aktuální epidemiologické situace a vyhlášení mimořádných opatření.