Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program nejen pro základní, ale i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti v rámci hodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.  

Lektorka Zdravé 5 pravidelně každým rokem navštěvuje naši mateřskou školu. Letos k nám zavítala 19. 11. 2019 a program se uskutečnil ve třídách Žabky, Myšky a Koťata.