Historie

Mateřská škola byla postavena v akci Z v nově budovaném školském areálu na místě velké zahrady s ovocnými stromy.

Provoz byl zahájen 1. září 1978. V té době měla mateřská škola čtyři třídy pro děti od tří do šesti let a jeslové oddělení pro děti od dvou do tří let, které bylo umístěno v budově ZŠ.

Původně byl součástí mateřské školy hospodářský pavilon s kuchyní, prádelnou a sušárnou. V říjnu 1982 byla zrušena kuchyň mateřské školy, od té doby se jídlo dováží ze stravovny ZŠ Loštice. Sloučením I. a II. mateřské školy v Lošticích ve školním roce 1987 – 88 vznikla šestitřídní mateřská škola. V nově upraveném hospodářském pavilonu bylo umístěno jeslové a nejmladší oddělení. V průběhu let se snižováním počtu dětí docházelo k dalším organizačním změnám. 

Od 1. září 1992 má mateřská škola 4 třídy v hlavní budově. Část sousedního přístavku, která byla předána mateřské škole, je využívána pro činnost zájmových kroužků.

V roce 1999 bylo vybudováno ve školní zahradě malé dopravní hřiště. Návrh byl zpracován pracovníky dopravního inspektorátu v Šumperku a realizace byla provedena v roce 1999 zásluhou Městského úřadu v Lošticích.

Součástí mateřské školy je výdejna jídla.

Kapacita mateřské školy, uvedená v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol z 23. 10. 1995 je 112 dětí.