Nabízíme


Plavecký výcvik
Plaveckého výcviku v krytém bazénu v Mohelnici se pravidelně účastní děti z 2. - 4. třídy.

Vítání občánků
Děti z 3. a 4. třídy vystupují několikrát za rok s programem na "Vítání občánků do života" v obřadní síni na městské radnici.program s dětmi připravují p. uč. Mgr. Kateřina Malíčková a p. řed. Květoslava Kobzová

Mateřinka
Mateřská škola se každoročně účastní okresní přehlídky mateřských škol "Zábřežská Mateřinka". Program nacvičuje Mgr. Kateřina Malíčková a Kateřina Veselá s dětmi z 3. a 4. třídy. Již 3x děti se svým programem postoupily do celostátního kola, které se konalo v Nymburku. Se svým vystoupením reprezentují mateřskou školu na veřejnosti při dalších vystoupení.

Pěvecký sbor „Sedmikrásky“
Sbormistryní pěveckého sboru je p. uč. Markéta Vyjídáčková s Mgr. Kateřinou Malíčkovou, která s dětmi nacvičuje program např. na Vánoce, Den matek a zajišťuje další vystoupení s dětmi na veřejnosti. Každoročně se děti zúčastňují okresní přehlídky pěveckých sborů v Šumperku pod názvem „Zlatá lyra“, a to s velkým úspěchem. Pěvecký sbor navštěvují děti z 2. - 4. třídy. Doprovod zajišťují Kvěroslava Kobzová a Kateřina Veselá.