O nás

  • Mateřská škola se nachází v klidné části města ve školském areálu.
  • V moderní, prostorné, jednoposchoďové budově jsou umístěny 4 třídy. Každé oddělení má třídu, hernu, šatnu, WC s umývárnou, přípravnu jídla a sklad lehátek. V budově jsou dále 2 místnosti pro uložení učebních pomůcek a knížek, letní umývárna pro děti a zázemí pro zaměstnance.
  • Zahrada mateřské školy poskytuje dětem dostatek prostoru pro pobyt venku po celý rok. Je vybavená dvěma pískovišti, staršími kovovými průlezkami, skluzavkami, houpačkami a kolotočem, pružinovými houpadly a novějším zahradním zařízením ze dřeva. Jako ochrana proti slunci slouží ovocné a jehličnaté stromy. Děti často využívají k tvořivým hrám také altánek a dřevěný domek. Od pískoviště vede dlážděný chodník k zahradnímu domku, v němž jsou uloženy zahradní hračky a pomůcky. Pro zimní hry a sporty byl vybudován malý svah blízko budovy. Zahrada je oddělena od silnice souvislou řadou tújí.
  • Součástí zahrady mateřské školy je i malé dopravní hřiště. Je to asfaltová plocha s nátěrem a možností umístění dopravních značek. Dětské dopravní prostředky jsou uloženy v nízkých boxech těsně u budovy mateřské školy. Hřiště je využíváno dětmi všech věkových skupin.
  • Mateřská škola používá pro interní potřeby neoficiální název „Duhová školka“. Tento název souvisí s naší stanovenou koncepcí a přispívá k pocitu sounáležitosti dětí s mateřskou školou.
  • Třídy jsou pojmenovány podle zvířátek: Berušky, Koťata, Myšky a Žabky.

Složení dětí ve třídách se řídí podle počtu a věku přihlášených dětí. Máme třídy heterogenní i homogenní.