Vynášení Morény a vítání jara

Ve středu 9. 3. 2022 se uskutečnil pro všechny děti celoškolský projekt „Vynášení Morény“, který si připravily paní učitelky Kateřina Veselá a Vladimíra Špičková. Motivační část proběhla na školní zahradě, kde se děti setkaly s paní Zimou a slečnou Jaro. Děti tak shlédly pěkné divadelní vystoupení paní učitelek, dozvěděly se, jak se zima chystá k zimnímu spánku a jak se pomalu probouzí jaro a co mají děti dělat, aby už jaro začalo a jak ho přivítat. Společně si zazpívaly jarní písničku a přednesly básničku o vítání jara. Na závěr šly všechny děti v průvodu k řece Třebůvce, do které byla Moréna vhozena.