Od cihličky k domečku

„Od cihličky k domečku“ - projektový den z oblasti technických věd
Dne 9. a 10. 4. 2024 se v mateřské škole uskutečnil projektový den z oblasti technických věd s názvem Od cihličky k domečku. Tohoto projektového dne se postupně zúčastnily děti ze všech tříd. V první fázi projektového dne děti
pomohly nachystat kulisy, loutky a scénu pro maňáskové divadlo. Následovaly tři klasické pohádky, které děti nejen sledovaly, ale měly možnost se do nich aktivně zapojit, zpívat apod.
Další část projektového dne byla zaměřena prakticky – děti se dozvěděly, jaké nástroje a materiály jsou potřeba k postavení domu. Nástroje si prohlédly a vyzkoušely si i práci s nimi. Poté si vyrobily domeček z papíru.
V poslední části byla rozvíjena fantazijní a kreativní hra, děti měly možnost stavět z kostek, cihel a puzzlí různé stavby od domečků přes věže až po hrady. Projektový den trval celkem 4 vyučovací hodiny, rozvíjel především činnostní kompetence, byl zaměřen na kreativitu, fantazii a tvořivé činnosti.