Dne 13. 10. 2023 se na školní zahradě uskutečnil celoškolský projektový den „Pan Podzimník a sluníčko“

Dětem se představil pan Podzimník, který je seznámil se změnami, které se na podzim v přírodě odehrávají. Děti se dozvěděly, proč se barví listí, jak vzniká mlha, déšť a mnoho dalšího. Poznávaly plody podzimu, zjišťovaly, jak se zvířata na podzim připravují na zimu, vyzkoušely si dechová a artikulační cvičení motivované podzimními jevy, zazpívaly písničku a zarecitovaly básničku o podzimu a vytvořily si listy z papíru, kterými v závěru projektového dne přikryly ježka k zimnímu spánku.

Projekt si pro děti připravila paní učitelka Burešová a paní učitelka Figurová.Dne 13. 10. 2023 se na školní zahradě uskutečnil celoškolský projektový den „Pan Podzimník a sluníčko“

Dětem se představil pan Podzimník, který je seznámil se změnami, které se na podzim v přírodě odehrávají. Děti se dozvěděly, proč se barví listí, jak vzniká mlha, déšť a mnoho dalšího. Poznávaly plody podzimu, zjišťovaly, jak se zvířata na podzim připravují na zimu, vyzkoušely si dechová a artikulační cvičení motivované podzimními jevy, zazpívaly písničku a zarecitovaly básničku o podzimu a vytvořily si listy z papíru, kterými v závěru projektového dne přikryly ježka k zimnímu spánku.

Projekt si pro děti připravila paní učitelka Burešová a paní učitelka Figurová.