POVÍDÁNÍ, HRY, ZPÍVÁNÍ A TANCOVÁNÍ S PANEM PODZIMEM

Dne 27. 9. 2022 se uskutečnil na školní zahradě celoškolský projekt, jehož cílem bylo seznámit děti s podzimním obdobím, s jeho typickými znaky a hrami, které si můžeme během podzimu zahrát. Projekt pro děti připravily a zrealizovaly paní učitelky Jana Figurová a Hana Burešová, které v převleku pana Skřítka a pana Podzima zábavnou a hravou formou upozorňovaly děti na opakující se přírodní zákony a vytvářely tak u dětí kladný vztah k živé i neživé přírodě. Náplní projektu bylo také zpívání podzimních písní a přednes básní, které se děti naučily ve třídách. Tancování s panem Skřítkem rozpohybovalo všechny děti. Součástí projektu bylo 6 připravených stanovišť, kde děti plnily zadané úkoly zaměřené na různý pohyb zvířátek. Na závěr projektu každé dítě dostalo sladkou odměnu od pana Podzimníka.