Ve středu 29. 9. 2021 proběhla na školní zahradě akce pro všechny děti nazvaná „Pan Podzim a jeho pomocníci“, který si připravila a s dětmi zrealizovala p. uč. Jana Figurová ve spolupráci s p. uč. I. Kašparovou a provozními pracovnicemi. Cílem celoškolského projektu bylo přiblížit dětem hlavní znaky podzimní přírody a rozvíjet pohybové dovednosti na různých stanovištích. Děti byly hravou formou vedeny k vytváření kladného vztahu k živé a neživé přírodě.

Náplní tohoto projektu bylo seznámení s podzimní přírodou pomocí obrazového materiálu, spojené s taneční diskotékou a plněním zadaných úkolů na stanovištích.