Vítání jara

Projektový den „Zimo, zimo, táhni pryč“
Dne 22. 3. 2024 se v mateřské škole uskutečnil projektový den zaměřený na dávné tradice. Děti si nejdříve s učitelkami povídaly o tom, jak se pozná, že přichází jaro – jaké jsou jeho znaky, co se děje s rostlinami, zvířaty a podobně. Debatovaly o tom, proč je dobře, že se střídají roční období, jaký to má vliv na přírodu.
Poté si s učitelkami povídaly o tom, jak se dříve symbolicky vynášela (a v některých místech stále ještě vynáší) bohyně zimy, Morena, do řeky, aby zima odešla pryč a uvolnila místo přicházejícímu jaru. Malou Morenu ze dřeva, látky či papíru si všechny děti také vyrobily. Poté se naučily říkanku s pohybem a doprovodily ji na rytmické nástroje. Na školní zahradě se pak děti potkaly se Zimou a Jarem, aby rozsoudily jejich hádku o tom, kdo má v přírodě vládnout.
Poté utvořily průvod a za doprovodu říkanek a písniček vynesly Morenu k řece Třebůvce, kde ji symbolicky vhodily do řeky.
Projektového dne se zúčastnilo celkem 63 dětí a 8 pedagogických pracovníků