Ve středu 11. 11. 2020 se uskutečnil na školní zahradě celoškolský projekt „Vítání zimy“ se svatým Martinem, který si připravily p. učitelky H. Burešová, M. Vyjídáčková a H. Kramplová. Cílem projektu bylo vytváření citového vztahu k okolní přírodě a jejím proměnám v různých ročních obdobích a výchova dětí k udržování lidových tradic. V úvodu se představil strýček Podzimníček se svým vystoupením, následovalo vítání „Svatého Martina“ písničkami a básničkami a na závěr děti se „Sněhovou vločkou“ kouzelným zaklínadlem a průvodem všech dětí připravily zahradu k zimnímu spánku.